linki historia oddziału statut simp zarząd galeria o nas news strona glowna
   
 


GALERIA ZDJĘĆ


archiwum: 2019 |2018 |2017 |2016 |2015 |2014 |2013 |2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
 

2006
 

 

Spotkanie Świąteczne OW SS SIMP (fot. M. ŻUBROWSKI)

 


 

Wycieczka techniczna - P.P.H.U. PIM-STAL, W-wa ul. Rosy 8

(profil firmy: cięcie laserem, spawanie zrobotyzowane, cięcie profili zamkniętych)

dn.14.12.2006r. (fot. M. WICIK)

 


 

Mgr inż. Florian SMULEWICZ - Prezentacja zakładów ENERGOP w Sochaczewie

dn.14.12.2006r. (fot. T. CHMIELEWSKI)

 


 

Wycieczka techniczna - Zakład Zaplecza

Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

dn.16.11.2006r. (fot. M. WICIK)

 


 

Wycieczka techniczna - Zapora i Elektrownia Wodna Dębe

dn.05.10.2006r. (fot. M. WICIK)

 


 

Wycieczka techniczna - Zapora i Elektrownia Wodna Dębe

dn.05.10.2006r. (fot. M. WICIK)


 

Przedstawiciele Zakładu Inżynierii Spajania P.W. oraz OW SS SIMP

na 48 Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej

od lewej: Prof. J. SENKARA, Prof. A. KOLASA, Prof. S. PIWOWAR,

Mgr inż. M. WĘGLOWSKI (doktorant P.W.), Dr inż. T. CHMIELEWSKI

(fot. K. KUDŁA)

 


 

Zdjęcie uczestników 48 KKS Poraj 2006

 


 

Rejs uczestników Konferencji po zalewie Poraj (fot. M. Węglowski)

 


 

Prof. dr hab. inż. Jerzy NOWACKI Redaktor Naczelny Przeglądu Spawalnictwa,

odczyt pt.: "Materiałowe aspekty spawania stali duplex w przemyśle okrętowym "

dn.08.06.2006r. (fot. T. Chmielewski)

 


 

Prof. Stanisław PIWOWAR odczyt pt.: "Ekspertyzy wybranych awarii konstrukcji spawanych"

dn.11.05.2006r. (fot. T. Chmielewski)

 


 

Prof. Stanisław PIWOWAR przyjmuje życzenia imieninowe od przyjaciół

dn.11.05.2006r. (fot. T. Chmielewski)

 


 

Spotkanie członków O.W. Sekcji Spawalniczej SIMP z okazji

"Dnia Spawalnika"

dn.11.05.2006r. (fot. T. Chmielewski)

 


 

Spotkanie członków O.W. Sekcji Spawalniczej SIMP z okazji

"Dnia Spawalnika"

dn.11.05.2006r. (fot. T. Chmielewski)

 


 

Spotkanie członków O.W. Sekcji Spawalniczej SIMP z okazji

"Dnia Spawalnika"

dn.11.05.2006r. (fot. T. Chmielewski)

 


 

Dr inż. Kazimierz FERENC odczyt pt.: "Cięcie strumieniem wody

- porównanie z cięciem termicznym"  dn.20.04.2006r. (fot. T. Chmielewski)

 


 

Wystąpienie prof. Piwowara na walnym zgromadzeniu Sekcji Spawalniczej SIMP

dn.04.04.2006 (fot. T. Chmielewski)

 


 

Delegaci Oddziału Warszawskiego Sekcji Spawalniczej SIMP

na walnym zgromadzeniu Zarządu Sekcji dn.04.04.2006(fot. T. Chmielewski)